Persondatapolitikk

GENERELT

1.1

Denne politikken om behandling av personopplysninger (“Persondatapolitikk”) beskriver, hvordan e-trekk.no innhenter og behandler opplysninger om deg.

1.2

Persondatapolitikken gjelder for personopplysninger, som du avgir til oss i forbindelse med et kjøp hos én av våre e-trekk.no butikker eller en henvendelse vedrørende et av våre produkter, eller som vi innhenter via e-trekk.no hjemmesiden, www.e-trekk.no

1.3

e-trekk.no er dataansvarlig for dine personopplysninger. Al henvendelse til e-trekk kan skje via kontaktopplysningene anført under pkt. 7.

2.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER INNHENTER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøker  e-trekk.no, innhenter  vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av e-trekk.no, feks om hvilken type browser du bruker hvilke søketermer du bruker  på e-trekk.no, din IPadresse, og din nettverkslokalasjon, og informasjon om din computer. Dessuten finner esug Cookiepolitikk anvendelse, når du bruker e-trekk.no.

2.1.1

Formålet er å optimere brukeropplevelsen og e-trekk.no’s funksjon.

2.1.2

Rettsgrunnlaget behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2

Når du kjøper  et produkt eller kommunikerer med oss, innhenter vi de opplysningene, du selv avgir feks navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysninger om den IP-adressen, hvorfra bestilling er foretatt, hvis bestillingen skjer på e-trekk.no.

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produktene, du har bestilt og oppfyller vår avtale med deg  inkludert for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere, samt for om nødvendig å kunne kontakte deg  vedrørende relevant informasjon om det produktet, du har kjøpt. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, inkludert vedrørende tilbaketrekkning av produkter, bokføring og regnskap. Ved kjøp på e-trekk.no innhentes IP-adressen med det formål å ivareta våres interesse i, å kunne forhindre svik.

2.2.2

Rettsgrunnlaget  for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3

Når du er tilmeldt vårt nyhetsbrev innhenter vi opplysninger om ditt navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1

Formålet er å ivareta våre interesser i å kunne levere nyhetsbrevet til deg.

2.3.2

Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3.

MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1

Opplysninger om ditt navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker videregis til PostNord, Posten eller en annen transportør, som forestår leveringen av de kjøpte varene til deg. 

3.2

Når du gjennomfører  betalingstransaksjonen på e-trekk.no, kan du velge å få dine betalingsopplysninger lagret. Dine betalings- og kortopplysninger lagres i så fall hos esug PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) sertifisert  samarbeidspartner Bambora. Opplysningene  oppbevares i et sikkert PCI sertivisert  miljø, som lever opp til internasjonale  sikkerhetsstanderer. Herfra kan de bli brukt  ved kjøp på e-trekk.no, samt andre hjemmesider hvor Bambora måtte ha et samarbeid. Når du bruker et betalingskort på e-trekk.no, er det kun Bambora – og ikke e-trekk – som får tilgang  til dine opplysninger. Dette gjelder både, når du kjøper et produkt, og hvis du velger å lagre dine kortopplysninger til senere bruk. Å bruke og lagre kortopplysninger til senere bruk er derfor alene en sak mellom deg og Bambora, selvom det skjer, mens du benytter e-trekk.no.

3.3

Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våres vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere  til blandt annet teknisk drift av systemer og forbedringer av e-trekk.no. Disse virksomhetene er databehandlere og under våres instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende opplysningene til annet formål enn oppfyllelsen av avtalen med oss,og er underlagt taushetsplikt om disse. Vi har inngått  skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere, som behandler personopplysninger på våres vegne.

DINE RETTIGHETER

4.2

Innsiktsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysning om blandt annet, hvilke opplysninger vi har registrert om deg ,hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere  av opplysninger som evt. måtte være, samt opplysning  om hvorfra opplysningene stemmer.

4.2.2

Du har rett til å få utlevert  en kopi av de personopplysninger, som vi behandler om deg.Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, må du sende en skriftlig anmodning til mail@e-trekk.no. Du vil bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å  være.

4.3

Retten til beriktigelse

4.3.1

Du har rett til at få uriktige personopplysninger om deg selv beriktiget av oss. Om  du blir oppmerksom på, at det er feil  i de opplysningene som vi har registrert på deg, oppfordres  du til å rette skriftlig henvendelse til oss, så opplysningene kan bli korrigert. Du vil bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å være.

4.4

Retten til sletting

4.4.1

I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av dine personopplysninger slettet av oss,feks hvis du tilbakekaller ditt samtykke, og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette  behandlingen. I det omfang en fortsatt behandling av dine opplysninger  er nødvendig, feks for at vi kan overholde våres rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav fastlegges gjøres gjeldende  eller forsvares, er vi ikke forpliktet  til å slette dine personopplysninger. Du vil bli bedt om å dokumentere, at du er den du gir deg ut for å være.

4.5

Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfeller  rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring , feks  hvis du mener, at de opplysninger, vi behandler om deg  ikke er korrekte. 

4.6

Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfeller  rett til  å få personopplysninger , som du selv har gitt oss, utlevert  i et strukturertog maskinlesbart  format og har rett  til å overføre disse opplysninger  til en annen dataansvarlig.

4.7

Retten til å tilbakekalle samtykke

4.7.1

Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke, du har gitt oss til  en given  behandling av personopplysninger, inkludert til fremsendelse av nyhetsbrevet.

4.8

Retten til å klage

4.8.1

Du har til enhver tid rett til å inngi klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over våres behandling av dine personopplysninger. Klage kan blandt annet inngis på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

5.

SLETTING AV PERSONDATA

5.1

Opplysninger  innsamlet  om din bruk av e-trekk.no i henhold til pkt. 2.1, slettes etter reglene  i e-trekk Cookiepolitik. De cookies, som e-trekk selv benytter, slettes senest et år etter at du sist har besøkt siden, mens tredjeparts cookies har varierende utløpsfrister. De enkelte utløpsfristene er opplistet i e-trekk Cookiepolitikk, hvor du også kan lese mer om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2

Opplysninger  innhentet  i forbindelse med kjøp du har gjennomført  på e-trekk.no, jfr. pkt. 2.2, vil som utgangspunkt  bli slettet litt over 2 år etter ditt kjøp når retten til å reklamere over varen er utløpt. Opplysninger kan lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre  opbevaring, feks hvis det er nødvendig for et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for, at vi kan oppfylle lovkrav.

5.3

Opplysninger innhentet i forbindelse med din tilmelding til vårt nyhetsbrev  jfr. punkt 2.3, slettes, når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, medmindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene.

6.

SIKKERHET

6.1

Vi har gjennomført  passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforvaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, mistes , endres eller forringes samt mot  at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

6.2

Kun medarbeidere , som har et reelt behov for å få adgang til dine personoppmysninger for å utføre  deres arbeid, har adgang til disse.

7.

KONTAKTOPPLYSNINGER

7.1

esug.dk af 2018 ApS, cvr. nr. 39504162 er dataansvarlig for de persondata, som innhentes via e-trekk.no.

7.2

Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Persondatapolitikken eller ønsker du å bruke en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

esug.dk af 2018 ApS
Sadelmagerporten 2, Butik 3 
2650 Hvidovre
Danmark

Tlf. nr.: 22 25 69 40
E-mail: mail@esug.dk.