Røykeslutt med e-sigaretter

Elektroniske sigaretter er batteridrevne anordninger som ligner på en tobakksigarett, men inneholder vann og nikotin oppløst i glyserin samt smaksstoffer. E-sigaretter kan også fås uten nikotin. Det har vist seg at elektroniske sigaretter er velegnede til røykeslutt, da du har mulighet til å trappe ned nikotinnivået gradvis.

Bedre røykeslutt med e-sigaretter

Vanlig røyking er noe av det farligste du kan gjøre mot kroppen din. Du utsetter kroppen for ca 4000 giftige kjemikalier som du inhalerer i lungene ved hvert trekk. 40 av disse stoffene er kjent for å være kreftfremkallende, hvilket gjør vanlig røyking til en ytterst risikabel og helsefarlig aktivitet som kan forårsake lungekreft og andre luftveislidelser. Det er estimert at hver sigarett koster 14 minutter av en røykers liv.

Heldigvis vil en røykeslutt medføre merkbare resultat med det samme, og det kan e-sigaretter hjelpe deg med. I forhold til vanlig røyking har e-sigaretter nemlig en minimal skadelig effekt. Elektroniske sigaretter inneholder ikke den giftige røyk, tjære og kjemikalier som er i en vanlig sigarett. Selv om det er markedsført som et ”mer sikkert” alternativ til sigaretter og ikke nødvendigvis et middel for å slutte å røyke, kjøper mange av våre kunder produktet som et middel til røykeslutt.

Flere undersøkelser viser da også at den elektroniske sigaretten er en like sikker og effektiv metode for å slutte å røyke som nikotinplastre og andre røykesluttmetoder, og e-sigaretten er t.o.m. mye billigere. Bl.a. viser en undersøkelse fra Italia (utført av overlege R. Polosa) at 40 røykere minsket sitt forbruk av vanlige sigaretter med over 50 %, og 23 % sluttet å røyke.

Sunnhetsmessige konsekvenser

For øyeblikket er det flere undersøkelser på gang vedrørende de langsiktige sunnhetsmessige konsekvensene av å innånde nikotindamp. Velger du å kjøpe væsker med nikotin, forblir du avhengig av å dampe på en e-sigarett. Vi fører dog også væske helt uten nikotin, så du kan beholde fornemmelsen av å røyke, men unngå nikotinen helt.

Nikotin er ikke det stoffet i røyken som forårsaker kreft. Det er dog velkjent at nikotin kan forårsake blodpropp ved inntakelse over en lengre periode. Å innånde REN nikotin eller få det på huden kan være helseskadelig.

American Association of Public Healths leger har uttalt at den elektroniske sigaretten er minimalt skadelig for menneskers helse sammenlignet med vanlige sigaretter. Bestill e-sigaretter hos esug.dk og kom godt i gang med din røykeslutt.

5 gode råd – røykeslutt

Selv om du bestemmer deg for røykeslutt, blir mange utfordret ved å holde fast på sin beslutning og utføre den. Veldig mange faller tilbake til dårlige vaner. For å unngå dette finnes det noen gode råd, som kan hjelpe deg med å finne motivasjonen til å holde fast på de gode vanene og bli kvitt røyken.

1. Forberedelse og seriøsitet

Når du slutter å røyke er det avhengigheten du vinker farvel til. Derfor er det viktig at du forbereder deg grundig på utfordringen og er seriøs rundt din beslutning om røykeslutt.

2. Kommunikasjon til omgivelsene

I forlengelse av forberedelsene er det viktig at du forteller din omgangskrets at du har tenkt til å slutte å røyke. Selv om du tidligere har forsøkt røykeslutt uten å lykkes, er det viktig å ha mennesker tett på som kan hjelpe deg med å holde fast ved beslutningen. Hvis du har en partner eller ektefelle som også røyker, men ikke ønsker å slutte, er det viktig å kommunisere faste avtaler som f.eks. å fjerne sigarettstumpene ol. Fristelsen skal ganske enkelt minimeres.

3. Fjern hindrene

Du vil være svakere i den første vanskelige perioden og du bør derfor prøve å fjerne alle hinder som kan gjøre deg stresset på jobb eller hjemme. Ro er en viktig faktor og det kan være en fordel å starte en røykeslutt på ferie eller i en annen periode der du er vekk fra hverdagens vaner og rutiner.

4. Fokuser på forandringer

Røyking er usunt for kroppen og forkorter levetiden. Det er hovedgrunnen til at de fleste velger å slutte. Men man finner gjerne ut at man lever lengre når man har det ene benet i graven. Så selv om det kan være vanskelig å se mens du er midt i en røykeslutt, så prøv å legg merke til de små forandringene. Uten sigaretter forbedrer du høyst sannsynlig kondisjonen, får en friskere farge i ansiktet og lukter ikke røyk hele tiden.

5. Bryt vanene

Husk at sigaretter ikke er en livskvalitet, så rett fokus mot at det er et sunt initiativ og få kontroll over ditt eget liv igjen. Begynn med å bryte de vanene som henger sammen med en røyk. Skjær ned på morgenrøyken, røyken etter hvert måltid og den røyken du tar når du er på farten. Ved å bryte vanene, blir du i større grad i stand til å trappe ned nikotinen i kroppen, hvilket gjør prosessen mye lettere.